Zatrudnimy Kierownika Sekcji Technicznej

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

zatrudni

Kierownika Sekcji Technicznej

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za planowanie, organizowanie, realizowanie i kontrolowanie wszystkich procesów eksploatacyjnych i technicznych Ośrodka, a w szczególności za zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości i utrzymanie budynków, obiektów, instalacji i urządzeń Ośrodka w ciągłym ruchu i sprawności eksploatacyjnej.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne

– minimum 5-letni staż pracy w zawodzie

 

Życiorys zawodowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia należy składać w Kadrach WOLOiZOL w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 do dnia 05.03.2018r.