Zatrudnimy specjalistę terapii uzależnień

Zatrudnimy specjalistę terapii uzależnień.

Wymagania:

– certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub
– status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub
– tytuł magistra psychologii.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Kadr tel. 32 4123180.