Zaproszenie do składania ofert dotyczących karczowania i wycinki

WOLOiZOL w Gorzycach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie karczowania samosiejek i odrostów wraz z wycinką drzew na terenie parkowym wpisanym do rejestru zabytków.

Termin składania ofert: 06.10.2017 do godz. 13:00

Szczegóły dotyczące usługi w załączniku: Zaproszenie do składania ofert-wycinka 29.09.2017