Zbycie samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4 – drugi przetarg

Zakres przetargu: Zbycie samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4
Tryb przetargu: Drugi pisemny ofertowy
Termin składania ofert: 17.03.2017 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.03.2017 godz. 10:15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 41 23 182

Formularz ofertowy: Formularz
Warunki przetargu: Warunki – drugi przetarg

Zdjęcia: