Zbycie samochodu osobowego Volkswagen T4

Zakres przetargu: Zbycie samochodu osobowego Volkswagen T4
Tryb przetargu: Pisemny ofertowy
Termin składania ofert: 09.03.2017 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.03.2017 godz. 10:15
Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 41 23 182
Warunki przetargu: warunki przetargu
Formularz oferty: formularz oferty