Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Zbycie samochodu osobowego VOLKSWAGEN T4 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Tryb przetargu: II Przetarg pisemny ofertowy Termin składania ofert: 12.02.2014r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 12.02.2014r. godz. 10.15 Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 4123182 Warunki przetargu…

Ogłoszenie o przetargu

Zakres przetargu: Zbycie samochodu osobowego VOLKSWAGEN T4 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Tryb przetargu: Przetarg pisemny ofertowy Termin składania ofert: 03.02.2014r. godz. 10.00 Termin otwarcia ofert: 03.02.2014r. godz. 10.15 Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Pałyga (32) 4123182 Warunki przetargu (*.doc)…

Przewodnik Informacyjny

W ramach realizacji działań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Samorząd Województwa Śląskiego opracował Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim”. Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu…